OuderkringDe ouderkring bestaat uit een groep ouders die op een open, gelijkwaardige, gestructureerde manier met elkaar in gesprek gaat over de opvoeding. Het berust op de volgende uitgangspunten:

  • Er is niet 1 perfecte manier van opvoeden, er zijn veel goede manieren.
  • Als we onze kennis en ervaring delen, weten we samen meer en staan we samen sterk.
  • Vanuit verbinding en plezier leren we van en met elkaar.
  • Als we (leren) luisteren naar elkaar, leren we beter luisteren naar onszelf en onze kinderen.

De ouderkring vindt plaats op vrijwillige basis en kost niets. Vaders, moeders en verzorgers, ouders van peuters en pubers, praktisch en theoretisch opgeleid, mensen die nog maar kort in Nederland of Amsterdam wonen en mensen die er al lang wonen. Iedereen is welkom. Het gesprek wordt begeleid door een ouder die afspraken maakt over hoe men met elkaar wil omgaan, ervoor zorgt dat iedereen aan bod komt en ouders uitnodigt vragen en situaties te delen. De procesbegeleider en in toenemende mate de andere ouders, moedigen elkaar aan op een open manier te luisteren naar dat wat er in de ander omgaat om daarmee helderheid te krijgen over de ingebrachte situaties of vragen. Dat zet ouders in hun eigen -en samen-kracht!

  • Ouders ervaren (h)erkenning, voelen zich minder alleen en gesteund.
  • Ouders ontwikkelen vertrouwen in hun eigen opvoedersrol.
  • Ouders formuleren zelf wat ze nodig hebben aan steun of informatie.
  • Ouders vergroten hun actieve sociale netwerk.
  • Ouders zijn in staat eerder in te spelen op mogelijke problemen.

Er is momenteel een ouderkring actief in de Indische Buurtschool, een tweede wordt na de zomer gestart. Bekijk Actueel voor het procesverslag met beeld.

Benieuwd naar wat een gesprekskring en specifiek een ouderkring in jouw buurt, organisatie, voor jouw doelgroep kan betekenen? Ik deel graag de onderliggende principes met je om vanuit daar mee te denken over wat het beste bij jouw situatie en doelgroep past.

Nieuwsgierig naar een samenwerking Met Clement?

daphne@metclement.nl / 06 211 55 610 / LinkedIn