Schrijven

In de inclusieve praktijk gaat het er niet om dat de een het beter weet dan de ander, maar wel dat je het samen beter weet: want hoe meer perspectieven, hoe completer het verhaal. Verhalen kunnen ons boven onszelf doen uitstijgen, ons hokje, onze oordelen en opvattingen.Met Clement tekent verhalen op in columns, zeer korte verhalen en essays, op eigen initiatief en in opdracht. Verhalen kunnen een uitgangspunt vormen voor een gesprek, kunnen ingezet worden als vorm van expressie voor kinderen, jongeren of als team om elkaar beter te leren kennen. Ook kunnen verhalen je een nieuwe kijk geven op de doelgroep waarop jouw project of organisatie zich richt. Neem vrijblijvend contact op Met Clement om te bespreken hoe verhalen kunnen bijdragen aan de vorming van kinderen en jongeren en het creëren van een inclusieve opvoedings-of onderwijspraktijk. 

Met Clement ontwikkelt momenteel een project waarin kinderen en jongeren, docenten, ouders, begeleiders en leidinggevenden binnen een school hun stem leren gebruiken in de vorm van een beeldend, geschreven of oraal verhaal. Als manier van expressie en om elkaar beter te leren kennen. 

Nieuwsgierig hoe Met Clement verhalen optekent?
Zie het project DATDUS Oost aan het Woord.

“Altijd leveren Daphne’s opmerkingsgave en haar originele persoonlijke kijk inzichten op waar de lezer echt iets aan heeft.”

Dr. Bas Levering, historisch en wijsgerig pedagoog en hoofdredacteur Pedagogiek in Praktijk Magazine, 2021

Nieuwsgierig naar een samenwerking Met Clement?

daphne@metclement.nl / 06 211 55 610 / LinkedIn