Samenwerken


Met Clement is er voor iedereen die verlangt naar meer verbinding met zichzelf, de ander, het werk, het leven en de wereld om zich heen. Voor iedereen die wil bijdragen aan praktijken waarin iedereen telt.

• professionals in opvoeding en onderwijs
• vrijwilligers die werken met mensen
• kinderen, jongeren en hun ouders

Met Clement gaat al onderzoekend, ondersteunend en ontwikkelend te werk, in continue afstemming met de opdrachtgever. Dat maakt het werken Met Clement tot een proces waarin van en met elkaar leren ervoor zorgt dat betrokkenen zich aan het resultaat kunnen verbinden. Gezamenlijk zoeken we naar wat zin heeft en maakt. Betrokkenheid en analyse, zorgvuldigheid en creativiteit gaan Met Clement hand in hand. 

Per vraag bekijkt Met Clement wie het beste betrokken kan worden in de samenwerking. Dat kan gaan om direct en indirect betrokkenen vanuit een school, een kinderopvangplek, een vrijwilligersorganisatie, dat kan ook gaan om andere betrokkenen die kunnen bijdragen vanuit hun expertise of nodig zijn vanwege de omvang van de vraag. Vaste samenwerkingspartner is Young Academy of Life. Met Clement vindt de vorm minstens zo belangrijk als de inhoud en werkt daarom regelmatig samen met beeldmakers. 

“Daphne heeft veel mooie columns geschreven en als eindredacteur heb ik bijzonder plezierig en soepel met haar samengewerkt. Nooit hoefde ik haar te herinneren aan de deadline en in het enkele geval dat ze die niet haalde kwamen we daar in goed overleg uit. In de loop van de tijd zag ik haar stijl poëtischer worden; een mooie ontwikkeling. We zullen in de toekomst vast nog meer van haar te lezen krijgen!”

Irna van der Wekke, eindredacteur Pedagogiek in Praktijk, 2021

Nieuwsgierig naar een samenwerking Met Clement?

daphne@metclement.nl / 06 211 55 610 / LinkedIn