Profiel

Ik ben Daphne Clement (1978) opgeleid als wijsgerig en sociaal pedagoog. Kinderen en jongeren herinneren mij eraan wat er in het leven werkelijk toe doet: contact, plezier, spelen en ontdekken. Vanuit deze energie werk ik graag samen. Voor mij begint alles bij contact maken met de mensen om wie het gaat: middelbare scholieren die geen zin meer hebben in school,  een docent die verlangt naar meer contact met ouders, ouders die meer betrokken willen worden bij een hulpverleningstraject of buurtbewoners die zich niet gehoord voelen door de gemeente. Bijna 10 jaar geleden kwam ik in aanraking met verbindende communicatie, het helpt me niet alleen eerlijk, helder en open te communiceren, het geeft me ook antwoord op de vraag hoe onderwijs-en opvoedingspraktijken kunnen bijdragen aan het welzijn van iedereen. Deze kennis en ervaring wil ik graag delen. 

Iedereen telt
Op een plek waar iedereen gezien en gehoord wordt, kunnen mensen aarden en groeien, ervaren mensen hoe van en met elkaar leren kan leiden tot betekenis en puur plezier! 


Inclusieve praktijken beginnen bij echt contact van mens tot mens, beginnen bij oog en oor hebben voor iedereen, beginnen bij een gesprek dat gaat over de kern. Verbindende communicatie helpt daarbij. Daar waar het professionals lukt contact te maken van hart tot hart, ontstaat bij een jongere, de klas of in een team de ruimte voor ontwikkeling en groei omdat men het wíl.

Expertises
verbindende communicatie, veilig schoolklimaat, betekenisvol leren, eigenaarschap, burgerschapsvorming, inclusie, diversiteit, ouderbetrokkenheid, jongerenparticipatie, empowerment, gemengde scholen, persoonlijk welbevinden jeugd.

Nieuwsgierig naar een samenwerking Met Clement?

daphne@metclement.nl / 06 211 55 610 / LinkedIn