Training

Hoe kan het dat je iets al 3 keer hebt uitgelegd en de ander jou nog steeds niet begrijpt? Heb je altijd het gevoel tijd tekort te komen? Voor ouders, voor leerlingen, voor elkaar als team? Heb je de bedoeling in alles wat je doet nog wel voor ogen? 

Met Clement traint groepen docenten, pedagogische professionals, vrijwilligersgroepen, ouders en jongeren in verbindende communicatie. Training Met Clement kenmerkt zich door maatwerk: geen extra dingen die moeten, alleen dingen die mogen. Met Clement gaat uit van de kracht van ieder individu en diversiteit als kwaliteit. In een veilige setting waarin zin en plezier voorop staan gaan we na hoe jullie voor nog meer verbinding kunnen zorgen. Dat kan gaan om het voeren van oudergesprekken, het omgaan met emoties van kinderen, het creëren van een veilig klimaat, het stimuleren van eigenaarschap bij kinderen, jongeren en hun ouders, het omgaan met culturele verschillen of samenwerken. Altijd met verbindende communicatie als basis. 

Inclusieve praktijken beginnen bij oog en oor hebben voor iedereen.

  • Voor teams op scholen, in de kinderopvang en de jeugdzorg, dialooggroepen, vrijwilligersorganisaties, buurthuizen. Ook groepen kinderen of jongeren op scholen of in de jeugdzorg kunnen getraind worden. 
  • On-en offline, in company of op een gehuurde plek. 
  • Afhankelijk van de vraag bestaat een training uit meerdere bijeenkomsten. Een eenmalige kennismakingsworkshop in verbindend communiceren is ook mogelijk.
  • Ik vind het belangrijk dat de trainingen voor iedereen toegankelijk zijn: van school tot vrijwilligersorganisatie. Neem contact Met Clement op om te bespreken wat mogelijk is. 
  • Daphne Clement is pedagoog (MSc cum laude), heeft een docentaantekening voor het hoger onderwijs en heeft jarenlange ervaring als docent en onderwijsontwikkelaar in het beroepsonderwijs.

Werkwijze
We bespreken eerst welke alledaagse situaties zich voordoen waarbij verbindende communicatie kan ondersteunen. Met Clement maakt vervolgens een training op maat die kan bestaan uit meerdere bijeenkomsten. Casuïstiek uit de praktijk is altijd het uitgangspunt bij het aanbieden van de theorie, het oefenen en het reflecteren. Om het geoefende uit de training op peil te houden kan er tussentijds online en offline intervisie plaatsvinden en worden gespreksvormen en werkvormen aangereikt die makkelijk zijn uit te voeren tijdens de dagelijkse werkzaamheden: een vergadering, de lunch, een dagopening. Ook bestaat er de mogelijkheid tot het uitvoeren van observaties of beeldcoaching. 

Resultaat

  • Je kunt verbindend communiceren in de dagelijkse praktijk. 
  • Je leert elkaar als team beter kennen en hebt weer zicht op waarvoor jullie het ook alweer doen. Dit gaat met een effectievere samenwerking gepaard en duidelijke keuzes t.a.v. wat moet en mag.
  • Met nieuwe zin duurzaam aan de slag: je ziet de oneindige mogelijkheden van verbindende communicatie voor het creëren van inclusieve praktijken.

“Open en eerlijk communiceren brengt meer samenwerking teweeg dan oordelend en eisend communiceren.”
“In de workshop leerde ik hoe belangrijk je gevoel is bij het maken van beslissingen, ook in een professionele situatie op school”.

Teamleden OBS IJplein, studiedag 2021

Nieuwsgierig naar een samenwerking Met Clement?

daphne@metclement.nl / 06 211 55 610 / LinkedIn