Verbindende Communicatie

Heb je dat ook wel eens? Dat je maar niet tot de ander door dringt? Dat je de ander laat praten terwijl je eigenlijk op ‘uit’ staat? Dat je elkaar gewoon niet begrijpt? Communiceren: we doen het de hele dag maar het levert niet altijd de verbinding op waar we naar verlangen. We voelen en willen van alles maar durven we ons eerlijk te uiten? Lukt het ons een al oor te zijn?Inclusieve opvoedings -en onderwijspraktijken beginnen bij écht contact. Verbindende communicatie (VC) is een gedachtegoed dat je een taal biedt waarmee je écht contact kunt maken, niet alleen als je weerstand ervaart bij een kind of je opziet tegen een oudergesprek, ook als je stil wilt staan bij jouw trotse gevoel op je team of je een collega al de hele dag hoort fitten. VC helpt je het leven in harmonie met jezelf en elkaar te leiden. Het biedt een taal die ondersteunt in het voeren van openhartige, eerlijke en verhelderende gesprekken. Zonder oordelen, zonder verwijten, zonder ervan uit te gaan dat de een het beter weet dan de ander.

Uitgangspunten
VC gaat ervan uit dat we zelf eigenaar zijn van onze gevoelens en gedachten en dat eenieder van ons het beste weet waar zijn of haar behoeften liggen als we er goed naar leren luisteren. Alles wat wij doen, doen we vanuit een behoefte: jongeren, ouders, bazen en collega’s. De behoeften die we hebben zijn universeel en geven ons de kans te verbinden. Als we meer te weten komen over onze eigen en andermans behoeften, kunnen we contact met elkaar maken op een ander niveau, leren we elkaar beter kennen, laten we de ruimte voor elkaar om te zijn wie we zijn, leren we omgaan met verschillen en kunnen we echt samenwerken.

Wat levert het op?
VC helpt je empathisch te luisteren om uit te vinden welke behoeften er achter gevoelens, gedachten en oordelen schuilgaan. Ook helpt het je je eerlijk te uiten zonder dat de ander jouw woorden als een aanval opvat. Je leert je leven te verrijken vanuit dat wat je echt nodig hebt en niet wat je denkt nodig te hebben of wat anderen denken dat jij nodig hebt. Het biedt je handvatten in het samen op zoek gaan naar manieren waarop een ieders behoeften vervuld kunnen worden. Niet alleen wanneer er sprake is van een meningsverschil of conflict. Ook wanneer je overmand wordt door emoties, je het belangrijk vindt om alle stemmen te horen of helderheid nodig hebt voor het maken van een keuze of het formuleren van een visie. Zowel op individueel als op groepsniveau, in teams en organisaties. VC draagt bij aan een wereld waarin iedereen telt.

Verbindende communicatie staat ook bekend als geweldloze communicatie. De grondlegger van dit gedachtegoed is Marshall Rosenberg. https://nl.wikipedia.org/wiki/Marshall_Rosenberg
Hij heeft over de hele wereld bijgedragen aan vrede: van de bemiddeling in grote (inter)nationale conflicten tot de ondersteuning van de relaties en communicatie tussen ouders en kinderen. Hij richtte het Center for Non Violent Communication https://www.cnvc.org/ op. 

Nieuwsgierig naar een samenwerking Met Clement?

daphne@metclement.nl / 06 211 55 610 / LinkedIn